Giardia antigeeni, ulosteen (4636 F-GiarAg)

Giardia lamblia on alkueläin, joka loisii ohutsuolessa ja sappirakossa sekä ihmisellä että kotieläimillä. Elinkierto koostuu kahdesta vaiheesta: vegetatiivisesta (trofosoidit) ja kystisesta. Tartunta tapahtuu yleensä fekaali-oraalista reittiä, mutta myös kystien saastuttaman veden ja ruoan mukana. Yleisimmin tartunnan saavat <5-vuotiaat lapset ja vanhukset. Kystat ovat elinkykyisiä kosteassa ympäristössä 21˚C:ssa 3 viikkoa ja viileässä vedessä 8˚C:ssa yli kolme kuukautta. Elimistöstä poistuessaan trofosoidit eivät muodosta kystia ja menehtyvät nopeasti. Kystat voivat poistua elimistöstä joidenkin viikkojen kuluessa, mutta voivat jäädä pysymään myös vuosiksi. Inkubaatioaika on 1-2 viikkoa.

Infektio voi kulkea asymptomaattisesti kystien erittymisenä, akuuttina ripulina tai kroonisena ripulina, joihin liittyy malabsorptio ja painonmenetys. Voi esiintyä vatsakouristuksia, pahoinvointia tai ruokahaluttomuutta. Akuutin ripulin yhteydessä uloste on alkuun vesistä, myöhemmin harmaansävyistä ja pahanhajuista. Verta, mätää ja limaa tavallisesti ei ole. Yksi tyypillisimmistä viitteistä Giardia lamblia -infektioon on yli viikon kestänyt ripuli. Lastentarhalapsilla voi esiintyä asymptomaattista kystien erittymistä enintään 6 kuukautta.

Indikaatiot:

  • Akuutti ripuli
  • Ripuli, joka kestää >10 päivää
  • Malabsorbtiosyndrooma
  • Etiologialtaan epäselvät vatsakivut

Tutkittava materiaali:

1-2 g ulostetta kuivassa ulostepurkissa.

Analyysimenetelmä:

Immunokromatografia

Viitearvo:

Negatiivinen

Tulkinta:

Klassinen Giardia lamblia -diagnostiikka on tähän asti ollut mikroskopia, jolla on etsitty vegetatiivisia ja kyseisiä muotoja. Viime vuosina on diagnostiikkaan ilmaantunut myös erilaisia immuunimenetelmiä.

Immuunimenetelmät ovat etusijalla juuri niissä tapauksissa, joissa Giardia lamblia -infektioepäily on suuri.

  • Positiivinen löydös ulosteessa vahvistaa diagnoosin
  • Negatiivinen löydös ei sulje Giardia lamalian olemassa oloa pois. Yksittäisen ulostetutkimuksen herkkyys on 70%, siksi ensimmäisen negatiivisen tuloksen yhteydessä on suositeltavaa lähettää materiaali uusintatutkimukseen.