Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, CKD-EPI-kaava (6354 Pt-GFRe)

Indikaatiot

Munuaisten kroonisen toiminnanvajauksen arviointi.

Näyte

1 ml seerumia, hemolyysi häiritsee määritystä.

Näytteen säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Tutkimus perustuu entsymaattisella menetelmällä määritettyyn seerumin kreatiniinipitoisuuteen (S -Krea) ja huomioon otetaan potilaan ikä ja sukupuoli. Tutkimusta voidaan käyttää ainoastaan aikuisilla yli 18- vuotiailla.

Viitearvot

18 – 39 v     yli 89 ml/min/1,73 m2

40 – 49 v     yli 83 ml/min/1,73 m2

50 – 59 v    yli 77 ml/min/1,73 m2

60 – 69 v    yli 69 ml/min/1,73 m2

≥70 v          yli 59 ml/min/1,73 m2

 

Munuaisten vajaatoiminnan luokitus KDIGO:n mukaan (yksikkö ml/min/1,73m2):

yli 90  normaali munuaisten toiminta

60 – 89  lievä munuaisten vajaatoiminta (ei merkitystä ellei potilaalla ole muita merkkejä munuaissairaudesta)

45 – 59  lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta

30 – 44  kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta

15 – 29  vaikea munuaisten vajaatoiminta

alle 15  loppuvaiheen munuaistauti, dialyysipotilaat

Tulkinta

Kaavio on CKD-EPI:n (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)  suositusten mukainen.

Tutkimuksella parannetaan laskennallisesti plasman kreatiniinituloksen informaatioarvoa. CKD-EPI -laskentakaaviota on arvioitu laajalt eri ikäryhmille ja kattaa myös ikäryhmän >70 vuotiaat.

Laskentakaavio soveltuu kaukaasialaisille ja aasialaisille henkilöryhmille poissulkien tummaihoiset. Mikäli tutkimusta pyydetään tummaihoiselta, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä laboratorioon.

Viive

Tutkimuksen tekotiheys on arkipäivisin, vastaus valmiina 1 arkipäivässä.