Glukagoni, plasmasta (4975 P -Glkg)

Alihankintatutkimus, tutkimus on akkreditoitu alihankintalaboratorion laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatio

Glukagonooman selvittäminen diabetespotilailla. Aineenvaihduntatautien diagnostiikka. Korkeita glukagonipitoisuuksia todetaan haimatulehduksen, diabeteksen, palovammojen ja sydäninfarktin yhteydessä.

Menetelmä:

Radioimmunologinen (RIA)

Näyte:

1 ml plasmaa, erikoisnäytteenottoputki.

Suosittelemme paastoa 12 tuntia ennen näytteenottoa.

Koska glukagonilla on lyhyt puoliintumisaika, näyte tulisi ottaa stabilisaattoria (aprotiniiniä) sisältävään  näyteputkeen. Näytteenoton jälkeen näytettä tulisi ensin sekoittaa ja sitten sentrifugoida välittömästi. Tämän jälkeen stabiloitu plasma siirretään puhtaaseen erotusputkeen. Näyte tulee pakastaa välittömästi. Näytettä säilytetään pakkasessa vähintään 12 tuntia ennen lähetystä keskuslaboratorioon. Mikäli näytteessä havaitaan hemolyysiä tai näyte sulaa matkan aikana, näytettä ei voida analysoida.

Säilytys ja lähetys

Näyte otetaan kylmänäytteenottona. Sentrifugoinnin jälkeen näyte erotellaan ja pakastetaan välittömästi.

Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

Kaikki: alle 209 ng/l

Viive

Tulos valmiina noin 7 arkipäivässä.