Glutamaattidekarboksylaasi (4400 S-GADAb)

Indikaatiot

Diabeteksen alatyyppien erotusdiagnostiikka.
Tyyppi I diabeteksen riskinarviointi.
Jäykkyysoireyhtymä (stiff person syndrome) diagnostiikka.

Näyte

1 ml (minimi 0,5) seerumia.
Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
Lipeemisyys, hemolyysi ja ikteerisyys häiritsevät määritystä.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy kylmässä 7 vrk. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen

Viitearvo

Alle 10   IU/ml     normaali
10 – 25   IU/ml     lievästi kohonnut
Yli 25   IU/ml     kohonnut

Tulkinta

Glutamaattidekarboksylaasi on tärkeä antigeeni diabetekseen liittyvässä vasta-ainemuodostuksessa. Tyyppi I diabeteksessa ja aikuisiän autoimmuunidiabeteksessa (LADA) esiintyy 60-80%:lla potilaista diagnoosihetkellä GAD-vasta-aineita. Usein vasta-ainepositiivisuus edeltää taudin puhkeamista varsinkin lapsilla. GAD-vasta-aineita ei yleensä esiinny tyyppi II aikuisdiabeteksessa eikä nuorten aikuisdiabeteksessa (MODY). Varsinkin aikuisdiabeteksessa etiologisella mekanismilla on vaikutusta hoitoon ja/tai ennusteeseen ja GAD-vasta-ainemääritys kuuluu aikuisten diagnoosivaiheen tutkimuskokonaisuuteen.
Korkeita likvorin ja seerumin GAD-vasta-ainepitoisuuksia tavataan myös GABA-hermovälittäjäainejärjestelmän harvinaisessa sairaudessa jäykkyysoireyhtymässä (stiff person syndrome).

Viive

Vastausviive noin 7 arkipäivää.