Gynekologinen irtosolunäyte (4044 Pt-PAPA-1, 4045 Pt-PAPA-2)

(PAPA-1 kliininen ja PAPA-2 seulonta)

Indikaatiot:

Kohdunkaulan syövän esiasteiden (dysplasioiden) ja syövän varhaisdiagnostiikka, HPV:n (Human Papilloma Virus) aiheuttamien muutosten (kondylooma) ja tulehduksellisten muutosten toteaminen. Gynekologisen irtosolunäytteen perusteella voidaan usein myös diagnosoida seuraavat infektiot: hiiva (Candida albicans), Trichomonas vaginalis ja bakterielli vaginoosi (sekafloora, clue-solut). Hormonivaikutuksen arviointi tehdään erikseen pyydettäessä.

Huomioitavaa:

Jotta gynekologisesta irtosolututkimuksesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, näytteen tulee olla edustava niin, että sekä vaginan pohjukan, eksokerviksin että endokerviksin näytefraktiot sisältävät mahdollisimman runsaasti soluja. Näyte ei saa kuivua ennen fiksaatiota, eikä näytettä tule hangata lasille, jotta solut eivät rikkoutuisi.

Näyte:

Näyte sivellään lasille niin, että numeron ja nimen puoleiseen päähän näytelasia tulee endokerviksnäyte, keskelle eksokerviksnäyte ja nimen vastakkaiseen päähän vaginanäyte.

Huom! PAPA-näyte ja Hr-HPV- näyte käsitellään ja tutkitaan erikseen. PAPA-näyte lähetetään muiden PAPA-näytteiden tapaan synlabin Tallinnan patologian laboratorioon värjättäväksi ja HPVNhO-näyte synlabin keskuslaboratorioon.

Fiksaatio:

Näytteet fiksoidaan sumutettavalla etanolipohjaisella fiksatiivilla tai maljassa käyttäen 95-%:sta etanolia. Alkoholikiinnityksen tulee kestää 20 minuttia ja alkoholin tulee peittää näyte kiinnityksen aikana kauttaaltaan. Näytteen annetaan kuivua vähintään 20 minuuttia ennen lähetyskoteloon pakkaamista. Kiinnitettyinäkään näytteet eivät säily loputtomasti, vaan ne tulee toimittaa viikon kuluessa laboratorioon.

Jos sytologisia laseja lähetetään samassa pakkauksessa histologisten formaliiniin otettujen näytteiden kanssa, sytologiset lasit tulee suojata formaliinihöyryltä panemalla näytelasikotelo tiiviseen muovipussiin.

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Analyysimenetelmä:

Papanicolaoun värjäys ja mikroskooppinen tutkimus.

Tutkimus akkreditoitu.

Tulkinta:

Kaikki PAPA-näytteet tutkitaan Suomessa.

Tutkimuksesta annetaan lausunto määrämuotoisella lomakkeella Bethesda-järjestelmän (The Bethesda System 2001) mukaan. Poikkeavien löydösten esiintyessä patologi antaa mahdollista uusintanäytettä tai jatkotutkimuksia koskevan suosituksen.

The Bethesda System 2001 on järjestelmä, jossa vastauksessa otetaan ensin kanta näytteen tutkittavuuteen. Yleinen luokitus kertoo onko tutkittavassa materiaalissa epiteelisoluatypiaa vai ei (näyte käsittää normaalia solukkoa, on peräisin hyvänlaatuisesti muuntuneelta limakalvolta tai edustaa

atyyppista muutosta (syöpä, sen esiaste tai esiasteeseen mahdollisesti/todennäköisesti johtava muutos)). Kuvailevissa diagnooseissa tarkennetaan mahdollisen mikro-organismin (Trichomonas, hiivasieni (itiöitä/rihmoja), sekafloora/clue-solut,  Actinomyces, Herpes simplex) tai reaktiivisen epiteelimuutoksen (inflammaatio/regeneraatio, atrofinen vaginiitti, sädemuutos, IUD-muutos, muu) tyyppi.

Jos löydös on atyyppinen, vastauksessa selvitetään, onko muutos levy- vai lieriöepiteelissä ja mahdollisuuksien mukaan kerrotaan, missä näytteen osassa tai osissa muutos esiintyi. Bethesda-järjestelmän tärkein etu on levyepiteelileesioiden jako useaan luokkaaan luokkaan, joista kullakin on histologinen vastine:

(a) tarkemmin määrittelemätön atypia levyepiteelissä (ASC-US ja ASC-H),

(b) lievä SIL (= squamous intraepithelial lesion lievä dysplasia = CIN I),

(c) vahva SIL (kohtalainen dysplasia = CIN II, tai vahva dysplasia ja  carcinoma in situ = CIN III) ja

(d) levyepiteelikarsinooma.

Rauhasepiteelin atypioista esitetään vastaavanlainen arvio

(a) atypical glandular/cervical/endometrial cells, favor reactive

(b) atypical glandular/cervical/endometrial cells, favor neoplastic

(c) glandular intraepithelial neoplasia,

(d) carcinoma

Bethesda-järjestelmän mukaiseen näytevastaukseen kuuluu  arvio poikkeavasta hormonivaikutuksesta. Erikseen pyydettäessä laboratorio määrittää myös perinteisen kypsyysindeksin (karyopyknoosi-indeksi) ja luteaalivaikutuksen.

 

Vastausviive: 5 arkipäivää