Helicobacter pylori, vasta-aineet (3950 S-HepyAb, 3954 HepyAbG, 3953 HepyAbA))

Pakettitutkimus sisältää osatutkimukset:

S –HepyAbG KL 3954

S –HepyAbA KL 3953

Akkreditoitu menetelmä.

Helicobacter pylori, on ihmisen mahalaukussa ja pohjukaissuolessa esiintyvä bakteeri, joka liittyy gastriittiin, ulkukseen ja mahasyöpään. Vasta-ainemääritys on hyvä ja herkkä menetelmä H. pylori-infektioiden osoittamiseksi aikuisilla ja yli kouluikäisillä lapsilla.

Indikaatio: 

Helicobacter pylori -infektion diagnostiikka ja häätöhoidon onnistumisen arviointi. Alle 5 -vuotiailla suositellaan ulosteen Helicobacter pylori, antigeeniosoitusta.

Näyteastia:

Seerumiputki tai geeliputki.

Näyte:

1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Seurantanäyte 5-6 kuukauden kuluttua häätöhoidosta.

Näytteen säilytys:

Säilytys 3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys:

Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä:                               

Entsyymi-immunologinen (EIA).

Tekotiheys:

3 x vko

Vastausaika:

3

Viitearvot:

S -HepyAbA    alle 18    U/ml
S -HepyAbG    alle 18    U/ml

Tulkinta:

Positiivisesta tuloksesta annetaan lausunto.

Helicobacter pylori-vasta-ainemääritys on herkkä menetelmä helikobakteeri-infektion toteamiseksi. Muilla menetelmillä varmistetussa potilasaineistossa IgG-vasta-ainetestin herkkyys oli yli 90 % ja IgA-testin yli 80 %. IgA-vasta-aineita ilman IgG-vasta-aineita löytyy muutamalla prosentilla viljelypositiivisista potilaista.
Vahvasti koholla olevat Helicobacter pylori -vasta-aineet viittaavat aktiiviin tai äskettäin hoidettuun infektioon, mutta varsinkin lievästi kohonneet vasta-ainetasot voivat olla myös jäännettä jopa vuosia aiemmin hoidetusta infektiosta. Negatiivinen tulos IgG- ja IgA-vasta-ainemäärityksissä sulkee suurella todennäköisyydessä pois aktiivin helikobakteeri-infektion.

Helikobakteeriin tehoavan antimikrobilääkehoidon seurauksena vasta-ainepitoisuudet ovat lievässä laskusuunnassa runsaan kuukauden ajan lähes kaikilla potilailla häätöhoidon onnistumisesta riippumatta. Vasta-ainepitoisuuksien lasku jatkuu kuitenkin vain niillä, joiden häätöhoito on onnistunut. Heillä vasta-ainepitoisuudet laskevat vähintään puoleen 5 – 6 kuukaudessa.

Positiiviset seerumit säilytetään 7 kk ajan. Seurantanäytteen tultua tutkitaan rinnakkain molempien näytteiden vasta-ainepitoisuudet. Seurantanäyte suositellaan otettavaksi noin 5 – 6 kk häätöhoidon jälkeen. Ilman hoitoa edeltänyttä näytettä ei yleensä voida tehdä varmoja päätelmiä hoidon onnistumisesta. Häätöhoidon ajankohdan ilmoittaminen lähetetiedoissa antaa mahdollisuuden täsmällisempiin johtopäätöksiin lausuntoa annettaessa.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut: 

Sairaalamikrobiologi Anna Muotiala
etunimi.sukunimi@synlab.fi