Helicobacter pylori, nukleiinihappo (kval) (6314, -HepyNhO)

Geenimonitukseen perustuva testi, joka osoittaa sekä H. pylori -bakteerin ulosteesta että klaritromysiiniresitenssiä osoittavan mutaation bakteerissa. Testi löytää sekä infektion että auttaa häätöhoidon valinnassa

Indikaatiot
Helicobacter pylori-infektion osoittaminen ja klaritromysiiniresistenttiä osoittavan geenimutaation määrittäminen. Mikäli häätöhoidossa on jo käytetty klaritromysiiniä, on häätöhoidon onnistumisen varmistamisessa hyvä käyttää tätä testiä. Häätöhoidon onnistumisen seuranta aikaisintaan 4 viikkoa hoidon päättymisestä

Näyteastia
eNAT-näyteputki, tuotenumero: 606CS01R

Näyte
Ulostenäyte, eNAT-näyteputki
Työnnä nukkatikku ulosteeseen siten, että tikkuun tarttuu ulostetta. Ulostetta ei saa olla liikaa.

Näytteen säilytys
Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

Näytteen kuljetus
Näytteen kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22 °C), pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna (-20°C).

Menetelmä
Nukleiinihapon monistus reaaliaikaisella PCR:llä. Multiplex testi, jossa tunnistetaan sekä H. pylori -bakteerin läsnäolo näytteessä että mutaatio, joka aiheuttaa klaritromysiiniresistenssiä.

Viitearvot
Negatiivinen

Tulokset valmiina
Tutkimuksen tekotiheys 1 kerta viikossa, vastaus valmiina 6 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta
Normaali tulos on negatiivinen. Positiivinen tulos osoittaa mahalaukun Helicobacter pylori-infektion. Tietyt lääkehoidot häiritsevät testin luotettavuutta. Suositeltava varoaika ennen näytteenottoa on 2 viikkoa protonipumpun estäjille ja 4 viikkoa antibiooteille. H. pylori -kannoista on nykyisin resitenttejä klaritromysiinille lähes 30%.