Helicobacter pylori, ureakoe, uloshengitysilmasta (4475 Pt –Hepy-R)

Indikaatiot

Helicobacter pylori –infektioepäily ja häätöhoidon tehon seuranta.

Näyteastia

Diabact® UBT 50 mg –testipakkaus, jossa kaksi nollanäyte- ja kaksi testinäyteputkea.

Näyte

Uloshengitysilmaa ennen 13C-tabletin nauttimista (nollaputket) ja tabletin nauttimisen jälkeen (näyteputket).

Potilaan esivalmistelussa ja näytteiden otossa on tarkasti noudatettava testipakkauksen ohjeita.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometria, jolla määritetään raskasta hiiltä (13C) sisältävän hiilidioksidin osuus potilaan uloshengitysilman kokonaishiilidioksidipitoisuudesta. H. pylori hajottaa potilaan nauttimaa13C-leimattua ureaa hiilidioksidiksi ja vedeksi ja syntynyt hiilidioksidi poistuu uloshengitysilman mukana. Uloshengitysilman 13C-leimatun hiilidioksidipitoisuuden nousu kertoo H. pylori –infektiosta.

Tulokset valmiina

7 työpäivässä

Tulkinta

Positiivinen löydös vahvistaa H. pylori –infektion.

Negatiivinen tulos sulkee suurella varmuudella pois H. pylori –infektion.

Huomautukset

Testi on hyvin saadusta näytteestä tehtynä erittäin herkkä. Väärän negatiivisen tuloksen välttämiseksi potilaan tulee kuitenkin olla hyvin valmistautunut näytteen antamiseen, mihin hänen tulee saada hyvissä ajoin ohjeet.

Ennen näytteenottoa potilaan tulee olla vähintään:

  • ½ tuntia tupakoimatta
  • 6 tuntia ravinnotta
  • 12 tuntia ilman alkoholia
  • 1 vuorokausi ilman suolahapon erityksen estäjiä, suolen motiliteettiin vaikuttavia lääkeitä, antasideja ja limakalvon suoja-aineita
  • 2 viikkoa ilman kuuriluontoisia mikrobilääkkeitä ja protonipumpun estäjiä
  • 4 viikkoa ilman helikobakteerihäätöhoitoa