Hepariinitrombosytopeniatutkimus, verestä (4399 B -HeparTP)

Lyhenne

B -HeparTP    ATK 4399

Alihankinta

 

Indikaatio

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta (HIT). Epäily hepariinin aiheuttamasta valtimo- tai laskimotukoksesta.

 

Näyteastia

EDTA-plasma 3 ml, esim. 368856 EDTA K2-putki 3 ml

Erotteluputket, 2 kpl

 

Näyte

3-5 ml EDTA-plasmaa, eroteltuna ja jaettuna kahteen erotteluputkeen

 

Esivalmistelu

Tutkimuspyyntöä tehtäessä pyydetään vastaamaan seuraaviin esitietokysymyksiin:

 

  1. Mitä hepariinivalmistetta potilas on saanut?
  2. Koska hepariinihoito alkoi?
  3. Onko potilas saanut aikaisemmin hepariinihoitoa?
  4. Koska trombosytopenia alkoi?
  5. Paljonko trombosyyttimäärä oli ennen hepariinihoidon aloitusta?
  6. Paljonko trombosyyttimäärä on nyt tai alhaisimmillaan?
  7. Onko potilaalla tromboosia tai ihonekroosia?
  8. Onko muita mahdollisia trombosytopenian syitä?

 

Näytteen säilytys

Näyte säilyy erottelemattomana korkeintaan 8 tuntia huoneenlämmössä. Näyte sentrifugoitava (10 min, 2500 g), minkä jälkeen plasma eroteltava ja jaettava kahteen erotteluputkeen, jotka pakastetaan. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

 

Näytteen lähetys

Näytteen kuljetus pakastettuna (-20°C).

 

Menetelmä

HIPA (hepariini-indusoitu vasta-aineiden osoitus potilaan plasmasta ELISA-tekniikalla)

 

Vastausaika (arkipäivää)

3

 

Viitearvot

Lausunto

 

Tulkinta

HIPA-testi mittaa IgG-, IgM- ja IgA-luokan vasta-aineiden esiintymistä hepariini-PF4-kompleksia vastaan, mutta ei muita mahdollisia hepariinin muodostamia komplekseja kohtaan.

Hepariinivasta-aineita on voitu osoittaa noin 1-5%:lla potilaista tavanomaisen hepariinihoidon aikana ja harvemmin pienimolekyylistä hepariinia saavilla potilailla. Osalla immunisoituneista potilaista hepariinin anto johtaa trombosytopeniaan ja tromboositaipumukseen (hepariinin indusoima trombosytopenia, HIT tyyppi II). Akuutissa vaiheessa lääkkeestä riippuvien vasta-aineiden osoitus voi jäädä negatiiviseksi. Tällöin on suositeltavaa tutkia vasta-aineet uudelleen 1-2 viikon kuluessa trombosytopenian toteamisesta.

HIT-epäilyssä taudin todennäköisyyttä voidaan arvioida ns. 4T-pisteytyksellä 4T-pisteytys HIT-laskurilla. 4T-laskuri perustuu julkaisuun Lo et al, JTH 2006.

 

Tekopaikka

HUSLAB

 

Tiedustelut

alihankinta@synlab.fi

 

Kirjallisuus

LO, G.K., JUHL, D., WARKENTIN, T.E., SIGOUIN, C.S., EICHLER, P. and GREINACHER, A. (2006), Evaluation of pretest clinical score (4 T’s) for the diagnosis of heparin‐induced thrombocytopenia in two clinical settings. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 4: 759-765. https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2006.01787.x

 

Päivitetty 4.5.2021