Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo, kval (4312 –HBVNhO)

Indikaatiot:

  • B-hepatiittiepäily
  • Varmistusanalyysi Hbs Ag ja HBc Ab positiivisen tuloksen yhteydessä
  • Hyvin varhaisen akuutin B-hepatiitin yhteydessä ainoa määritettävä osoittaja

Analyysimenetelmä:

Nested-PCR (polymeraasiketjureaktio)

Näyte:

1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys:

Näyte säilyy 4-5 vrk kylmässä, lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvo:

Negatiivinen

Tulkinta:

Positiivinen tulos vahvistaa HBL-infektion. Negatiivinen tulos ei sulje infektiota pois, vaan osoittaa, ettei kyseisessä koemateriaalissa ole HBV:ta tai sen määrä koemateriaalissa on menetelmän määritysrajan alapuolella.

Viive:

Vastausviive 3 arkipäivää.