Hepatiitti B-virus, e-antigeenivasta-aineet (1607 S -HBeAb)

Indikaatio:

HBV-infektion epäily tai halu selvittää, onko kyseessä sairastettu HBV-infektio. Tutkimus yksinään ei anna koko kuvaa HBV-infektiosta ja on siksi syytä tehdä osana muita ohjekirjassa kuvattuja HBV-tutkimuksia.

Menetelmä:

Lumino Immuno Assay (LIA)

Näyte:

Seerumi  1 ml

Säilytys ja lähetys:

2 – 8 °C, 7 päivää, lähetys huoneenlämmössä.

Viitearvot:

Negatiivinen

Viive:

Noin 3-4 arkipäivää.