Hepatiitti C-virus, genotyypin määritys (1859 S-HCVNhTy)

Indikaatiot:

  • HCV-infektioepäily
  • Verenluovuttajat
  • Hoidon tehon arviointi

Tutkittava materiaali:

Seerumi, plasma (EDTA-näyteputki)

Analyysimenetelmä:

RT-PCR (käänteistranskriptio-polymeraasiketjureaktio), genotyypitys

Viitearvo:

Negatiivinen

Tulkinta:

  • Positiivinen tulos vahvistaa HCV-infektion.
  • Negatiivinen tulos ei sulje pois infektiota, vaan osoittaa, että kyseisessä koemateriaalissa HCV:tä ei ole tai sen määrä koemateriaalissa on menetelmän määrittelyrajan alapuolella.

C-hepatiittiviruksen genotyypitys on tärkeä viruksenvastaisen hoidon, optimaalisen hoitoannoksen ja hoidon keston määrittämisessä, koska eri genotyypit alistuvat hoidolle eri tavoin (HCV RNA määritetään myös 6 kuukautta menestyksekkään antivirtaalihoidon jälkeen pysyvän hoitotehon arviointia varten).