Herpes simplex 1-virus ja 2-virus vasta-aineet, (1615 S -HSVAb)

Akkreditoitu menetelmä

S -HSVAb KL 1615

Osatutkimukset:

S -HSV1AbG         KL 1862
S -HSV2AbG         KL 1864
S -HSVAbM         KL 4406

Indikaatio: 

Rakkulatautien diagnostiikka, erityisesti primaarin herpes simplex-infektion toteaminen ja komplisoituneiden reaktivoituneiden herpes simplex-virusinfektioiden serologinen diagnostiikka
erotusdiagnostiikkana muihin rakkuloita aiheuttaviin infektiotauteihin

Näyteastia:

Seerumiputki tai geeliputki

Näyte:

1 ml seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Näytteen säilytys:

Säilytys 7 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys:

Lähetys huoneenlämmössä

Menetelmä:                     

Kemiluminesenssi immunomääritys (CLIA)

Tekotiheys:

2-3 x vko

Vastausaika:

3

Viitearvot:

S -HSV1AbG    alle 0,9 Index
S -HSV2AbG    alle 0,9 Index
 S -HSVAbM    alle 0,9 Index

Tulkinta:

Tuloksista annetaan lausunto.

Primaari-infektiossa tai latentin infektion aktivoituessa yleisoirein todetaan IgG-luokan vasta-aineiden selkeä nousu pariseeruminäytteissä. Limakalvoille rajoittuneessa primaari-infektiossa IgG-luokan vasta-aineiden nousu saattaa olla hidasta tai vähäistä, jolloin tarvittaessa suositellaan vielä kolmannen näytteen ottoa 1 – 2 kuukauden kuluttua oireiden alkamisesta.

Mikäli oireisiin liittyy rakkuloita suositellaan rakkulanäytteestä tutkittavaksi viruksen nukleiinihappoja PCR-menetelmällä (Ks. -HSVNhO), antigeeninosoitusta suoralla immunofluoresenssimikroskopialla tai virusviljelyä. HSV:n IgM-luokan vasta-aineet ristireagoivat HSV tyypin 1 ja 2 virusten välillä, minkä vuoksi vastausta ei anneta tyyppispesifisenä.

HSV1-infektio esiintyy yleisimmin vyötörötason yläpuolella, mutta yhä useammin HSV1 on myös genitaalialueen infektion aiheuttaja. Vastaavasti HSV2-infektiota tavataan lisääntyvästi genitaalialueen ulkopuolella. Osalla potilaista voidaan osoittaa vasta-aineita molempia herpes simplex-viruksia kohtaan.

HSV1 ja HSV2 -spesifisissä IgG-luokan vasta-ainetesteissä käytetään rekombinanttitekniikalla tuotettuja tyyppispesifisiä virusantigeeneja, minkä vuoksi HSV-tyyppien välinen ristireaktio on vähäistä ja IgG-vasta-ainetasot voidaan mitata luotettavasti eri virustyyppejä vastaan.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi