Herpes simplex-virus, nukleiinihappo, kval (1860 –HSVNhO)

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio: 

Herpes -virus epäily. Putkeen merkintä näytteenlaadusta ja näytteenottokohdasta.

Näyteastia:

eSwab, viruskuljetusputki, kuiva tikku kuljetusputkessa, tehdaspuhdas putki

Näyte:

Näyte rikotun rakkulan pohjalta, haavauman eritenäyte, likvor

Näytteen säilytys:

Huoneenlämmössä 24 h, jääkaappilämpötilassa 5 pv. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys:

Lähetys huoneenlämmössä. Jos säilytetty pakastettuna, näyte myös lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä:                  

PCR

Tekotiheys:

Ma-la

Vastausaika:

2

Tulkinta:

Negatiivinen

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut: 

ammattilaisneuvonta@synlab.fi