Human T-cell leukemia -virus (HTLV), vasta-aineet (S -HTLVAb KL 4119)

Lyhenne

S -HTLVAb    KL 4119

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Ihmisen T-soluleukemiaviruksen tyyppi 1 ja 2 (HTLV-1 ja HTLV-2) diagnostiikka ja seulonta.

Näyteastia

Seerumigeeliputki

Näyte

2 ml seerumia

Näytteen säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsyymi-immunomenetelmä. Seulontamenetelmällä (cMIA) reaktiivisiksi todetuista näytteistä tehdään varmistus immunoblot -menetelmällä.

Vastausaika (arkipäivää)

8

Tulkinta

Ensijaisena käytetty entsyymi-immunologinen menetelmä havaitsee sekä HTLV I että HTLV II -vasta-aineet, mutta ei erittele niitä. Ilman eri pyyntöä reaktiivisista näytteistä tehtävä immunoblot -varmistus kertoo myös HTLV-tyypin. Tutkimuksen tulos vastataan positiivisena tai negatiivisena. Tarvittaessa annetaan lausunto.

HTLV-infektioon liittyy mm. seuraavia taudinkuvia: lapsilla persistoiva lymfadeniitti, glomerulonefriitti; aikuisilla T- soluleukemia, HTLV-myelopatia, T-karvasoluleukemia, polymyosiitti, trooppinen spastinen parapareesi (TSP), Sjögrenin syndrooma. HTLV-infektio on vuosia, ehkä vuosikymmeniäkin oireeton. Pääasiallinen tartuntalähde on infektoitunut veri. Suonensisäisten huumeiden käyttäjillä esiintyy HTLV II -infektioita.

Huomioitavaa

Seulontatestin perusteella immunoblot -varmistukseen ohjatuista näytteistä peritään varmistustutkimuksen hinta.

Tekopaikka

HUSLAB
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO/IEC 17025 ja SFS-EN ISO/IEC 15189

 

Päivitetty 14.2.2022