Huume- ja lääkeaineseulonta (kval), laaja, verestä (10024 B –HuumL-O)

Indikaatiot

Huumausaineiden seulonta

Näyteastia

Huumesetti verinäytteille, tuotenumero 368856

Näyte

2x3ml EDTA- kokoverta

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk (+2-+8°C).

Näytteen kuljetus

Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22°C).

Menetelmä

Massaspektrometrinen, menetelmä akkreditoitu

Viitearvot

Negatiivinen

Tulokset valmiina

Vastausviive noin 12 arkipäivää.

Tulkinta

Tutkimukseen kuuluu noin 180 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja varmistus, sekä noin 80 yleisimmin esiintyvien yhdisteiden pitoisuusmääritys kromatografis-massaspektrometrisilla menetelmillä verestä. Tutkimus kattaa laajalti huumaavat aineet, huumeet, tavanomaiset toksikologisesti merkittävät lääkeaineet ja muuntohuumeet, kuten (designer) amfetamiinit, (designer) bentsodiatsepiinit, katinonit ja synteettiset kannabinoidit. Tulokset ilmoitetaan mainittujen 80 yhdisteen osalta pitoisuutena. Tarvittavista pitoisuusmäärityksistä ei veloiteta erikseen. Tavanomaisista huumaavista aineista ja muuntohuumeista ainoastaan GHB/GBL ei sisälly tutkimukseen, vaan tulee pyytää tarvittaessa erikseen erillisenä määrityksenä. Tutkimusta päivitetään säännönmukaisesti eri tietolähteistä kertyvän informaation mukaisesti vastaamaan muuttuvaa muuntohuumetilannetta.

Huomioitavaa

Tutkimus teetetään alihankintana, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki