Hyytymistutkimus, suppea, plasmasta (8665 P -Hyyttek)

Lyhenne, KL/ATK

P -Hyyttek   ATK 8665

Alihankinta

 

Osatutkimukset

P -APTT, P -AT3, P -Fibr, P -FiDD, P -FVIII, P -Trombai ja P -TT

 

Indikaatio

Äkillinen verenvuoto ja hyytymishäiriöt vaikeiden yleissairauksien, invasiivisten toimenpiteiden ja antitromboottisen tai fibrinolyyttisen hoidon yhteydessä. DIK (yleistynyt intravaskulaarinen koagulaatio). Vaikea-asteisen tromboosin hoidon seuranta. Maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan vuotovaaran arviointi.

 

Esivalmistelu

Näyte pyritään ottamaan aamulla. Potilaan tulee välttää raskaita ja rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa (varsinaista paastoa ei tarvita). Tupakointia, alkoholia ja ruumiillista rasitusta tulee välttää näytteenottoa edeltävän vuorokauden ajan. Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa.

 

Näyteastia

Näyte otetaan 3.2% Na-sitraattiplasmaputkeen.

Hemostaasitutkimusten näytteenottosetti (tuotenimi: ”HEMOSTAASISETTI”), joka sisältää kolme Na-sitraattinäyteputkea ja kolme erotteluputkea. Tutkimusta varten tarvitaan hukkaputken lisäksi yksi varsinainen näytteenottoputki ja yksi erotteluputki. Näytteenottosetin ylimääräiset putket voi käyttää muihin tutkimuksiin.

 

Näyte

1 ml (minimi 0,5 ml) sitraattiplasmaa.

Tarkista ennen sentrifugointia putken täyttöaste ja kallistele putkea mahdollisten hyytymien havaitsemiseksi. Näytettä ei voida tutkia, jos putkessa on hyytymä, tai täyttöaste on väärä. Jos näyte on hemolyyttinen, potilaasta tulee ottaa uusi näyte.

Näyte sentrifugoidaan (15 min 2500 g). Plasma erotellaan erotteluputkeen ja pakastetaan (-20°C).

Näytteenotto

Vältä staasin käyttöä. Käytä suurta neulaa (yleensä 20-21 G). Tarvittaessa näyte voidaan ottaa avotekniikalla tai siipineulalla. Ennen varsinaista Na-sitraattinäyteputkea tulee ottaa yksi ns. hukkaputki (lisäaineeton seerumiputki tai Na-sitraattiputki), jota ei saa lähettää tutkittavaksi. Täytä putki oikeaan täyttöasteeseen saakka ja sekoita välittömästi kääntelemällä putkea käsin. Sekoittajaa ei saa käyttää. Täyttöaste saa poiketa oikeasta täyttöasteesta korkeintaan 10 %.

 

Näytteen säilytys

Huom! Näytettä ei saa missään vaiheessa säilyttää kylmässä (esim. jääkaappi) tai kuumassa (esim. lämpökaappi).

Näyte sentrifugoidaan (15 min 2500 g). Plasma erotellaan erotteluputkeen ja pakastetaan (-20°C). Anna näytteen pakastua vähintään 1 vrk ennen lähettämistä.

 

Näytteen lähetys

Näyte lähetetään pakastelähetyksenä. Näyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana.

 

Vastausaika (arkipäivää)

2-3

 

Tekopaikka

HUSLAB

 

Tiedustelut

alihankinta@synlab.fi

 

Päivitetty 12.5.2021