Immunoglobuliini A, sekretorinen syljestä (3289 Se-IgASekr)

Indikaatiot
IgA-puutoksen epäily.

Näyteastia
Sylkinäyteputki.
Sylkinäytteenottovälineitä voi tilata SYNLABin kotisivujen kautta, tarviketilaukset.

Näyte
Sylkinäyte 2 ml

Näytettä otettaessa tulee huomioida seuraavaa:
– näytteen tulee olla sylkeä, ei esimerkiksi ysköstä
– sylkinäytteeseen ei saa sekoittua verta
– syljen eritystä lisääviä aineita ei saa käyttää näytteenoton yhteydessä

– 30 minuuttia ennen näytteen ottoa ei saa
o syödä eikä juoda mitään
o ottaa lääkkeitä
o käyttää vismuttia (Bi) sisältäviä tuotteita
o pestä hampaita eikä huuhdella suuta suuvedellä
o tupakoida
o pureskella purukumia

Näytettä otettaessa toimi seuraavasti:
1. Kerää sylki näyteputkeen pillin avulla. Näyteputki tulisi täyttää noin puoleen väliin saakka.
2. Sulje näyteputki huolellisesti
3. Liimaa näyteputkeen etiketti mihin on kirjoitettu selkeällä käsialalla
– Potilaan nimi
– Näytteenkeräyspäivämäärä ja -kellonaika

4. Lisätessäsi näyteputkeen muita tarroja (esimerkiksi näytetunnisteviivakoodi), huolehdi ettei näytteenkeräyspäivä- ja kellonaika peity näkyvistä (katso kuvan esimerkki):

 

Näytteen säilytys
Enintään 24 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 oC). Sylkinäytteen pakastuksessa tulee huomioida se, että näyte tulee sentrifugoida ennen pakastusta.

Näytteen kuljetus
Kuljetus viileässä tai huoneenlämmössä (2-25oC) jos voidaan varmistua, että näyte saapuu laboratorioon 24 tunnin sisällä näytteenotosta. Pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna.

Menetelmä
Entsyymi-immunomenetelmä (EIA)

Viitearvot
Kaikki: 0,04-0,17 g/l

Tulokset valmiina
Tulos valmiina noin 7 arkipäivässä.