Immunoglobuliini G (1676 S –IgG)

Immunoglobuliinit (Ig) ovat ryhmä plasmaproteiineja, joita syntesoivat B-lymfosyytit ja plasmasolut ja jotka erottuvat raskaan ketjun tyypin mukaan molekyylissä viiteen luokkaan: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Immunoglobuliinit toimivat vasta-aineina, tunnistaen ja sitoen elimistölle vieraita antigeenejä (bakteerit, virukset, toksiinit ym.) ja välittäen antigeenien hävittämistä. Elektroforegrammissa immunoglobuliinit sijaitsevat lähinnä γ-globuliinien fraktiossa ja muodostavat terveellä ihmisellä 20-25% seerumin proteiineista. Mikäli plasmasolun klooni lisääntyy kontrolloimattomasti, tuotetaan yhtä monoklonaalista immunoglobuliinia ja sen konsentraatio seerumissa kohoaa patologisesti.

Immunoglobuliini G on yksi viidestä immunoglobuliiniluokasta ja muodostaa 70-80% immunoglobuliinien kokonaismäärästä. IgG aktivoi komplementin ja opsonisaation(indusoiden fagosytoosia), varmistaen humoraalisen immuunivasteen bakteereita, viruksia, sieniä ja toksiineja vastaan. Ensikosketuksessa antigeeniin syntyy IgG:n vasta-aineita 5-7 päivän kuluessa, seuraavassa kontaktissa antigeeniin syntesoidaan IgG:n vasta-aineita välittömästi. IgG onkin tärkein sekundaarisen immuunivasteen vasta-aine ja ainoa immunoglobuliini, joka läpäisee istukan ja varmistaa vastasyntyneen suojan ensimmäisinä elinkuukausina. Esiintyy neljä IgG:n alaluokkaa: IgG1, IgG2, IgG3 ja IgG4. IgG1-pitoisuus on suurin ja muodostaa 65% IgG:n kokonaismäärästä, ja se indusoi yhdessä IgG3 kanssa fagosytoosia. IgG2 varmistaa immunoreaktion niiden bakteerien (esim. Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae ym.) suhteen, joilla on polysakkaridikapseli. IgG4-vasta-aineen reaktio syntyy vastauksena toistuvalle pitkäaikaiselle antigeenin stimulaatiolle, esim. jonkin lääkkeen suhteen (hemofiilian yhteydessä käytettävät hyytymistekijät VII tai IX).

Indikaatiot:

 • Paraproteinemioiden (IgG-myelooma ym.) diagnostiikka
 • Primaarinen ja sekundaarinen humoraalinen immuunipuutos
 • Hypo- ja hypergammaglobulinemioiden diagnostiikka
 • Kroonisten infektioiden diagnostiikka

Näyte:

1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys:

Näyte säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Analyysimenetelmä: 

Immunoturbidimetria

Viitearvot:

Ikä Viitealue:
<2 vuotiaat 2,3-14,1 g/l
2-<4 vuotiaat 4,5-9,2 g/l
4-<7 vuotiaat 5-14,6 g/l
7-<10 vuotiaat 5,7-14,7 g/l
10-<12 vuotiaat 7-15,6 g/l
12-<14 vuotiaat 7,6-15,5 g/l
14-<16 vuotiaat 7,2-17,1 g/l
16-<20 vuotiaat 5,5-15,8 g/l
≥20 vuotiaat 7-16 g/l

 

Tulkinta:

Kohonneet IgG-arvot:

 • Paraproteinemiat, IgG-myelooma, dysgammaglobulinemiat, kryoglobulinemiat
 • Krooniset muusta kuin alkoholista johtuvat maksasairaudet (maksakirroosi, hepatiitti), kolangiitti, obstruktiivinen ikterus ym.
 • Krooniset infektiot ml. parasitaariset
 • Autoimmuunisairaudet (systeemiset sidekudostaudit, RA ym.)

Matalat IgG-arvot:

 • Idiopaattinen agammaglobulinemia, dysgammaglobulinemia
 • Synnynnäinen IgG-puutos, sekundaariset immunopuutostilat
 • Enteropatiat, joiden kulkuun liittyy proteiininmenetys, nefroottinen oireyhtymä, vakavat palohaavat
 • Ei- IgG-myelooma
 • Amyloidoosi
 • Raskauden kolmas kolmannes, pre-eklampsia
 • Vastasyntyneillä, lapsilla matalammat, iänmukaiset arvot

  Viive:

Vastausviive noin 1 arkipäivä.