Infliksimabi, pitoisuus määritys (10027 S –Infliks) Infliksimabi vasta-aineet (10028 S –InfliAb)

Indikaatio

Lääkehoidon seuranta

Näyteastia

Seerumigeeliputki tuotenumero: 367957

Näyte

Näytteenottoa suositellaan ennen seuraavaa lääkeannosta.
1 ml seerumia (molempia tutkimusta varten, minimivolyymi 300 µl. 150 µl/tutkimus)

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 4 vrk (+2-+8°C) pidempaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

Näytteen lähetys

Näytteen lähetys viileässä tai huoneenlämmössä (+2-+22°C). Pakastetun näytteen lähetys pakastettuna (-20°C).

Menetelmä

ELISA, menetelmä akkreditoitu.

Viitearvot

S –Infliks: Jäännöspitoisuus: 3-7 mg/l.

S –InfliAb: Negatiivinen

Viive

Tutkimuksen tekotieheys 3 kertaa viikossa (ma, ke, pe). Vastausviive 4-5 arkipäivää, näytteen saapumisesta laboratorioon.

Huomioitavaa

Tutkimus teetetään alihankintana, laboratorio MVZ Medizinisches Labor Oldenburg Dr. Müller GmbH, Saksa.