Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3 (4503 S -IGFBP3)

IGFBP3 on solujen kasvun säätelyyn osallistuva kvantitatiivisesti tärkein IGF1:n kantajaproteiini. Tärkein IGFBP3:n synteesiä säätelevä hormoni on kasvuhormoni (GH). Poiketen kasvuhormonista, jota vapautuu episodimaisesti ja jonka pitoisuus veressä vaihtelee vuorokauden aikana huomattavasti, on IGFBP3:n (samoin IGF1:n) pitoisuus vakaa, eikä sen määrittämiseksi tarvita rasituskoetta (ks. myös IGF1).

IGFBP3 -pitoisuus nousee lapsuudessa ja puberteetti-iässä (suurin pitoisuus 14-16 -vuotiailla) ja aikuiseksi tultua alkaa vähitellen laskea. Iän lisäksi pitoisuuteen vaikuttavat myös sukupuolinen kehitys, ravitsemus ja maksan ja munuaisten toiminta.

Indikaatiot

  • Kasvuhäiriöiden diagnosointi lapsilla
  • Akromegalian diagnosointi ja hoidon seuranta
  • Kasvuhormonin korvaushoidon seuranta

Näyteastia

Seerumigeeliputki tuotenumero: 367957

Seerumiputki, tuotenumero: 369032

Näyte

1 ml seerumia (minimi 350 µl)

Näytteen säilytys

Verinäyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Näyte säilyy kylmässä (+2-+8°C:ssa) 24 h, pidempiaikainen säilytys pakastettuna -20°C:ssa.

Näytteen kuljetus

Näytteen kuljetus pakastettuna -20°C:ssa

Menetelmä

CLIA, akkreditoitu menetelmä

≤ 2 vuotiaat 0,7 – 3,9 mg/l
3 – 4 vuotiaat 0,9 – 4,7 mg/l
5 – 6 vuotiaat 1,2 – 5,5 mg/l
7 vuotiaat 1,4 – 6,1 mg/l
8 vuotiaat 1,6 – 6,5 mg/l
9 vuotiaat 1,8 – 7,1 mg/l
10 vuotiaat 2,1 – 7,7 mg/l
11 vuotiaat 2,4 – 8,4 mg/l
12 vuotiaat 2,7 – 8,9 mg/l
13 – 16 vuotiaat 3-10 mg/l
17 vuotiaat 3,2 – 8,7 mg/l
18 – 30 vuotiaat 3 – 7,8 mg/l
31 – 60 vuotiaat 3,3 – 7 mg/l
61 – 75 vuotiaat 2,8 – 6,6 mg/l
≥ 76 vuotiaat 2,2 – 5 mg/l

Tulokset valmiina

Tutkimuksen tekotiheys arkipäivisin (ma-pe), tulos valmiina 1 arkipäivässä.

Tulkinta

Kasvuhormonin normaalin erityksen yhteydessä voi joillakin potilailla esiintyä matalampia tai korkeampia IGF1 -arvoja. Tällöin voi olla tarpeen IGF1:n kuljetusproteiinin IGFBP3:n määrittäminen samanaikaisesti. Informatiivisena pidetään myös näiden osoittajien suhdetta (IGF1 / IGFBP3), josta voi laskea vapaan IGF1:n indeksin.

Lapsilla pidetään parhaana GH:n puutteen osoittamisessa IGFBP3 –määritystä. Pitoisuus on moninkertainen IGF1:een verrattuna, jolloin matalat pitoisuudet voidaan mitata luotettavasti.

Matalat IGFBP3 -arvot, jotka eivät johdu kasvuhormonin puutteesta:

  • Aliravitsemus ja pitkäaikainen paasto
  • Maksan vajaatoiminta
  • Diabetes

Korkeat IGFBP3 -arvot:

  • Krooninen munuaisten vajaatoiminta