Intrinsic factor, vasta-aineet (11037 S -IF-Ab)

Lyhenne

S -IF-Ab        ATK 11037

Akkreditoitu menetelmä

Alihankinta

 

Indikaatio

B12-vitamiinin puutoksen ja pernisiöösin anemian selvittely. Potilaan yleisen autoimmuunisairaustilanteen selvittely.

Näyteastia

Seerumiputki, esim. 367957 Seerumigeeliputki 3,5 ml

Näyte

1 ml seerumia

Näytteen säilytys

Säilytys 3 vuorokautta  jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Lähetys huoneenlämmössä. Pakastetun näytteen lähetys pakastettuna.

Menetelmä

EIA

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot

Negatiivinen: <20 U/ml

Tekopaikka

SYNLAB Augsburg
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

 

Päivitetty 7.3.2021