Kadmium, verestä (1988 B – Cd)

Indikaatio:

Altistusselvittely, metalliteollisuuden työntekijät.

Menetelmä:

Induktiivisesti kytketty plasma – massaspektrometri (ICPMS)

Näyte:

Hivenaineputki, 2,7 ml  kokoverta.

Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. Kokoverinäytteet sekoitetaan hyvin näytteenotossa, niin että hepariini sekoittuu täysin veren kanssa. Hyytymät häiritsevät määritystä.

Säilytys ja lähetys:

2-8 °C, 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.

Viitearvot:

Altistumattomien viiteraja alle 5 nmol/l (tupakoimattomat)

Altistumattomien viiteraja alle 18 nmol/l (tupakoivat)

Toimenpideraja 50 nmol/l

Raskaana olevien kadmiumpitoisuus ei tule ylittää altistumattomien tupakoimattomien viiterajaa 5 nmol/l tai altistumattomien tupakoivien viiterajaa 18 nmol/l.

Viive:

Tulos valmiina noin  6 arkipäivässä.