Kadmium, virtsasta (1989 U – Cd)

Indikaatio:

Suuntaa antava altistetutkimus kadmiumille, altistuksen poissulkeminen metalliteollisuuden työntekijät.

Menetelmä:

Induktiivinen plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Näyte:

Lisäaineeton vakuumivirtsaputki, 10 ml.

Huom. Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen.

Säilytys ja lähetys:

Huoneenlämmössä 2 viikkoa, 2-8°C 3 kk. Säilytettävä huolellisesti suljettuna, korkkia ei saa avata. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.

Viitearvot:

Altistumattomien viiteraja alle 5 nmol/l (tupakoimattomat)

Altistumattomien viiteraja alle 10 nmol/l (tupakoivat)

Toimenpideraja 20 nmol/l

Raskaana olevien virtsan kadmiumpitoisuus ei tule ylittää altistumattomien tupakoimattomien viiterajaa 5 nmol/l tai altistumattomien tupakoivien viiterajaa alle 10 nmol/l.

Viive:

Tulos valmiina 7 arkipäivässä.