Kalsium, ionisoitunut (2019 fS-Ca-Ion)

Ionisoitunut kalsium on fysiologisesti aktiivinen osa kalsiumista. Sen pitoisuuteen ei vaikuta veren albumiinimäärä. Sen sijaan pitoisuus on kääntäen verrannollinen aktuaaliseen pH:n. Asidoosissa ionisoituneen Ca:n pitoisuus nousee ja alkaloosissa laskee.

Indikaatiot

Sama kuin kokonaiskalsiumilla. Ionisoitunut kalsium kannattaa mitata esim. hypoalbuminemiaa ja munuaisten vajaatoimintaa sairastavilta ja suuria määriä sitraatilla antikoaguloitua verta saaneilta potilailta. Avohoitopotilaille suositellaan ensisijaiseksi kalsiumstatuksen tutkimukseksi KL 6032 S -Ca-Albk, jonka tulos on kliinisesti usein yhtä informatiivinen kuin fS -Ca-Ion.

Näyte

Paastonäyte on suositeltava. Näyte otetaan ilman staasia 4 ml:n seerumigeeliputkeen vakuumitekniikalla (näytteeseen ei saa päästä ilmaa). Paastonäyte on suositeltava.

Näytteen annetaan hyytyä noin 30 minuuttia, tämän jälkeen sentrifugointi. Sentrifugointi on suoritettava tunnin sisällä näytteenotosta. Korkkia ei saa avata!

Säilytys ja lähetys

 Näyte säilyy kylmässä (2-8°C) 2 vrk, lähetys kylmässä.

Analyysimenetelmä

Potentiometria

Viitearvot

Kaikki: 1,12 – 1,32 mmol/l

Tulkinta

Ionisoitunut kalsium edustaa kalsiumin biologisesti aktiivista osaa, mikä on yksi elimistön tarkimmin säädellyistä suureista. Sen pitoisuuden muutokset ovat samansuuntaisia kuin kokonaiskalsiuminkin, mutta se ei ole herkkä esim. albumiinipitoisuuden vaihtelulle.

Viive

Vastaus valmiina 1 arkipäivässä.