Kannabis, varmistus (1880 U -CannaCt)

U -CannaCt KL 1880

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio

Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen kannabiksen seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.

Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte kannabiksen metaboliittia.

Näyte

10 ml kertavirtsaa (huom. sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty). Lähetteeseen on syytä myös merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS).

Tekotiheys

Tehdään 2-3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

3

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti kannabiksen metaboliittia, 11-nor-9-karboksi-delta-9-tetrahydrokannabinolia. Menetelmän herkkyys on noin 5 ng/ml (0.005 mg/l).

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki

Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)

Standardi: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

p. 020 734 1550