Karbamatsepiini (2027 S –Karba)

Indikaatio:

Karbamatsepiinin hoidon seuranta.

Menetelmä:

HPLC

Näyte:

1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte otetaan yleisesti ennen seuraavaa lääkeannosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Säilytys ja lähetys:

Näyte säilyy 7 vrk huoneenlämmössä, 2 viikkoa jääkaapissa (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

Viitearvot:

Terapeuttinen alue: 17-51 µmol/l

Tulkinta:

Karbamatsepiini imeytyy hitaasti ruoansulatuskanavasta ja huippupitoisuus plasmassa todetaan vasta useiden tuntien kuluttua. On myös huomioitavaa, että karbamatsepiini indusoi omaa metaboliaansa ja pidemmässä käytössä vakioannostuksella nähdään pitoisuuksien aleneminen. Puoliintumisaika plasmassa vaihtelee runsaasti (20 – 55 tuntia) ja voi pitkäaikaisessa käytössä lyhentyä jopa 10 – 20 tuntiin.

Interaktiot: Erytromysiini, simetidiini ja dekstropropoksifeeni hidastavat karbamatsepiinin metaboliaa ja saattavat suurentaa sen plasmapitoisuuksia.

Terapeuttinen taso on yleensä 20-40 µmol/l. Pitoisuutta 80 µmol/l ei tulisi ylittää.

Viive:

Vastaus valmiina 5 arkipäivässä.