Keuhkoputken sytologinen tutkimus (4040 Bf-Syto)

Indikaatiot:

Keuhkoputken maligniteettien diagnostiikka.

Näyte:

Näytemateriaali otetaan fiksaatioliuospurkkiin, jossa on 50 %:n etanolia.

Analyysimenetelmä:

Papanicolaoun värjäys ja mikroskooppinen tutkimus.

Tulkinta:

Bronkusharjausmateriaalin etuna yskösperäiseen näytteeseen on se, että harjausnäyte on käytännössä aina edustava bronkuslimakalvon solukon suhteen. Erona yskösnäytteeseen nähden tulee huomioida, että hyvä yskösnäyte edustaa laajalti bronkuspuuston limakalvoa ja alveolitiloja, kun taas harjausnäytteellä saadaan solukkoa vain yhdestä kohdasta.