Kiteet, nivelnesteestä, kval (2055 Sy –Kide-O)

Indikaatio:

Niveltulehduksen erotusdiagnostiikka

Menetelmä:

Polarisaatiomikroskopia

Näyte:

Noin 1 ml nivelnestettä Li-hepariini-vakuumiputkeen.

Säilytys ja lähetys:

Säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Vastausvaihtoehdot ja tulkinta:

NEGAT              Näytteessä ei todeta uraatti- eikä pyrofosfaattikiteitä

URAAT +          Näytteessä todetaan natriumuraattikiteitä

PYROF +           Näytteessä todetaan kalsiumpyrofosfaattikiteitä mutta ei uraattikiteitä

Natriumuraattikiteiden löytyminen varmistaa kihtidiagnoosin. Pyrofosfaattikiteitä voidaan nähdä useissa tiloissa, mm. valekihdissä ja joissakin nivelkulumissa.

Viive:

Vastausviive noin 3 työpäivää.