Klomipramiini (3500 S –Klopi)

Osatutkimus

3986 S -Norklom
10464 S -KloNorS (Klomipramiinin ja norklomipramiinin yhteenlaskettu pitoisuus)

Indikaatio

Klomipramiinihoidon seuranta.

Menetelmä

LC-MS/MS

Näyte

1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 5 vuorokautta jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

S -Klopi: ei viitearvoja käytettävissä

S -Norklom: ei viitearvoja käytettävissä

S -KloNorS: 748 – 1463 nmol/l

Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1463 nmol/l (yli 450 ng/ml).

Yksikkömuunnoskertoimet:
S -Klopi: nmol/l = µg/l x 3.18
S -Norklom: nmol/l = µg/l x 3.32

Tulkinta

Klomipramiini on trisyklinen masennuslääke, jota käytetään myös pelkotilojen ja paniikkihäiriöiden hoitoon.
Suun kautta annettuna klomipramiinin biologinen hyötyosuus vaihtelee 36-62 %:n välillä. Klomipramiinin jakautumistilavuus vaihtelee välillä 9-25 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 98 %:sti. Klomipramiinin metaboliitti, norklomipramiini, on farmakologisesti aktiivinen. Sen pitoisuudet ovat 40-85 % korkeammat kuin kanta-aineen. Klomipramiinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 21 tuntia ja norklomipramiinin 36 tuntia. Kerta-annoksen jälkeen klomipramiinista 2/3 erittyy virtsaan konjugaatteina, 2 % muuttumattomana.
Klomipramiini ja alpratsolaami voivat lisätä toistensa pitoisuuksia seerumissa.
Metaboliatasolla CYP450 entsyymien estäjät ja indusoijat voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia.

Viive

Vastausviive noin 5 arkipäivää.