Kopeptiini (6355 S -Kopept, 6356 P -Kopept)

Indikaatio

Polyurian ja polydipsian diagnostiikka. ADH:n tai sen vaikutuksen puutteesta johtuvaa polyurian selvittely (Diabetes inspidus). Epäily ADH:n erityshäiriöstä.

Näyteastia

Seerumigeeliputki tuotenumero: 367957

Seerumiputki, tuotenumero: 369032

EDTA-putki, tuotenumero: 368856

Li-hepariiniputki, tuotenumero: 368884

Näyte

Ennen näytteenottoa vältetään runsasta nesteiden kahvin ja teen nauttimista ja nikotiinivalmisteita.

1 ml seerumia tai 1 ml EDTA-plasmaa/ Li-hepariini plasmaa ja 1 ml seerumia. Miniminäytemäärä on 500 µl.

Mikäli kopeptiini määritetään plasmasta ja haluaa tarkemman viitearvon niin tulee myös lähettää samanaikaisesti otettu seeruminäyte S -Osmol (KL 2443) määritystä varten .

Näytteen säilytys

Seerumi säilyy 3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Plasma säilyy 3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Fluoroimmunologinen (FIA), akkreditoitu menetelmä

Viitearvot

Viitealue ilman osmolaliteettia: 0,8-28,2 pmol/l

S -Osmol S tai P -Kopeptiini
mosm/kg H20 pmol/l
270-280 0,8-11,6
281-285 1,0-13,7
286-290 1,5-15,3
291-295 2,3-24,5
296-300 2,4-28,2

Tulkinta

Mikäli pyyntönä S -Kopeptiini (KL 6355) näytteestä määritetään automaattisesti S -Osmol.

Kopeptiini on antidiureettisen hormonin (ADH) esiasteen C-terminaalinen peptidi (CT-proAVP) jota tuotetaan 1:1 ADH:n kanssa. ADH:n mittaaminen on hyvin haasteellista johtuen ensisijaisesti hormonin lyhyestä puoliintumisajasta. Kopeptiini on ADH:n verrattuna hyvin stabiili mittauskohde sen pitoisuus kertoo hyvin ADH-statuksesta. Kopeptiini onkin korvannut suorat ADH-määritykset. Kopeptiini määrityksestä on hyötyä elektrolyyttipitoisuuksien häiriöiden selvityksessä sekä sairauksien patogeneesin tutkimisessa (mm. sydämen vajaatoiminta, maksainsuffisienssi, sepsis, vaikeasti sairaat potilaat, alemmat hengitystie-infektiot, krooniset keuhkosairaudet).

Kopeptiinin pitoisuus nousee  osmolaliteetin kohoamisen yhteydessä (mm. kuivumistilat) ja laskee kun osmolaliteetti alenee (mm. runsaan veden nauttiminen). Kopeptiinieritys käynnistyy seerumin osmolaliteetin ylittäessä 280 – 282 mOsm/kg H2O ja kopeptiinin pitoisuus on hyvä suhteuttaa seerumin osmolaliteetin muutoksiin.

Vastaus valmiina

Tekotiheys 2-3 kertaa viikossa, tulos valmiina noin 5-6 arkipäivässä.