Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa (4236 S -CK-MBm)

Kreatiinikinaasi MB isoentsyymi rakentuu M- ja B-alayksiköistä ja sitä on lähinnä sydänlihaksessa. CK-MB muodostaa 10-20% koko sydänlihaksen CK:n aktiivisuudesta. Normaalisti MB-isoentsyymiä verenkierrossa vähän, mutta Infarktin yhteydessä sen pitoisuus veressä kasvaa.

Indikaatiot:

Sydänlihaksen vaurion diagnosointi. Infarktille on tyypillistä, että lisääntyny CK-MB –pitoisuus on osoitettavissa veressä  3-8 tuntia infarktin jälkeen, saavuttaa maksimin 12-24 tunnin kuluttua ja vähenee normaalitasolle 24-48 tunnin kuluttua.

Analyysimenetelmä:

Kemoluminesenssimenetelmä

Viitearvo: <5 ug/l

Tulkinta:

CK-MBm:n pitoisuus veressä on kohonnut:

  • Sydänkohtaus
  • Luustolihasten vamma tai leikkauksen jälkeisesti
  • Lihasdystrofiat
  • Munuaisten vajaatoiminta (loppuvaiheessa)
  • Raskas lihasharjoitus

Kaikissa näissä tapauksissa troponiini on viitearvojen rajoissa, jos ei esiinny sydänlihaksen vauriota.

  • Sydänleikkaukset – ei esiinny infarktille tyypillistä ajallista kehitystä

Vastausviive:

Tutkimuksen tekotiheys on arkipäivisin, vastausviive noin 1 arkipäivä.