Kylmähemagglutiniinit (2173 S -Kyhemag)

Indikaatio

Kylmähemagglutiniinisyndrooman diagnostiikka.

Menetelmä

Agglutinaatio

Näyteastiat

EDTA-veriputki (tuotenumero 368856)

Seerumiputki (tuotenumero: 369032)

Näyte

3 ml EDTA verta ja 1 ml lämpimänä eroteltua seerumia.

Seerumiverinäyte on säilytettävä +37 °C:ssa kunnes solut ja seerumi on eroteltu toisistaan näytteen hyydyttyä. Jos lämpökäsittely ei ole mahdollista, näytteeksi voi myös lähettää 3 ml EDTA-verta.

Huom. Tutkimusta ei voida suorittaa ilman EDTA-verinäytettä

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 5 vuorokautta jääkapissa (+2-+8°C), näytettä ei saa pakastaa.

Näytteen kuljetus

Lähetys huoneenlämmössä

Viitearvot

Kvalitatiivinen vatsaus (positiivinen tai negatiivinen)

Vastaus

Tulos valmiina noin 3-4 arkipäivässä.