KystatiiniC, seerumista (1887 S -KystC)

Yleistä

KystatiniC eliminoituu verenkierrosta lähes pelkästään munuaiskerästen suodattamana ja se pilkotaan tubuluksissa.

KystatiiniC:n pitoisuus seerumissa riippuu sen vuoksi munuaiskerästen suodattumisnopeudesta (GFR). Proksimaalisen tubuluksen vajaatoiminnan seurauksena kystatiiniC:tä voi löytyä myös virtsasta.

Lihasmassan suuruus eikä sukupuoli vaikuttavat kystatiiniC:n pitoisuuteen. Tämän takia kystatiiniC-määritys paljastaa munuaisen vajaa-toiminnan kreatiniinimääritystä paremmin etenkin lapsilla sekä myös silloin, kun munuaisten vajaatoiminta on lievää, jolloin kreatiniinipitoisuus on vielä viitealueella.

Indikaatiot
Glomerulusten toiminnan tutkiminen.

Näyte

1 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys
Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Analyysimenetelmä

Immunoturbidometrinen

Viitearvot

Alle 1 kk:   alle 2.15 mg/l

1 – 11 kk:   alle 1.39 mg/l

1 v – 50 v: alle 1.20 mg/l

yli 50 v:     alle 1.40 mg/l

Tulkinta

Kystatiini C näyttää olevan kreatiniinia herkempi osoittamaan lievää munuaistoiminnan muutosta. Veren kystatiini C -pitoisuus ei ole riippuvainen henkilön lihasmassan suuruudesta, mikä lisää tämän tutkimuksen arvoa erityisesti lapsilla.

Vastausaika

Vastaus valmis 3 arkipäivässä.

Kirjallisuus

Heilman RL, Mazur MJ. Cystatin C as a more sensitive indicator of diminished glomerular filtration rate. Liver Transpl 2005; 11: 264-266.

Filler G, Bokenkamp A, Hofmann W, Le Bricon T, Martinez-Bru C, Grubb A. Cystatin C as a marker of GFR- history, indications, and future research. Clin Biochem 2005; 38: 1-8.

Schmidt C. Cystatin C – a future significant marker in clinical diagnosis. Clin Lab 2005; 29: 17-20.