Lääkeaineiden varmistusanalyysit (1810 U –AmfetCt, 1818 U –BarbiCt, 1820 U –BendiCt, 1822 U –BupreCt, 1848 U –FensyCt, 1880 U –CannaCt, 1884 U –KokaCt, 1892 U –MetadCt, 1902 U –OpiaaCt, 4612 U –GHBCt, 10081 U –PregaCt, 10030 U -FentaCt)

Indikaatio:

Lääkeaineen varmistus

Menetelmä:

Kromatografinen

Näyte:

10 ml virtsaa

Säilytys ja lähetys:

Säilytys 7 vuorokautta jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot:

Negatiivinen, kvalitatiivinen vastaus

Viive:

Vastausviive noin 6 arkipäivää.