Listeria, nukleiinihappo (9061 -ListNhO)

Indikaatio

Listeriainfektion epäily. Nukleiinihappo-osoitus on menetelmänä viljelyä herkempi ja näyte säilyy analysointikelpoisena pidempään. Kirjallisuuden mukaan kaikki listeria lajit ovat herkkiä ampisilliinille. Mikäli tarvitaan tarkempaa tietoa listeria lajista ja herkkyydestä (esim. epidemioiden yhteydessä) suosittelemme viljelyä.

Menetelmä

PCR

Näyte

Likvori, EDTA-veri tai tikkunäyte (esim. limakalvolta)

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkapissa (noin 3 vrk), lähetys kylmälähetyksenä.

Viitearvot

Negatiivinen

Viive

Noin 3 arkipäivää.