Listeria, nukleiinihappo (9061 -ListNhO)

Alihankinta

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatio:

Listeriainfektion epäily. Tutkimuksessa etsitään näytteestä L. monocytogenesin DNA:ta. Nukleiinihappo-osoitus on menetelmänä viljelyä herkempi ja näyte säilyy analysointikelpoisena pidempään. Kirjallisuuden mukaan kaikki listeria lajit ovat herkkiä ampisilliinille. Mikäli tarvitaan tarkempaa tietoa listeria lajista ja herkkyydestä (esim. epidemioiden yhteydessä) suosittelemme viljelyä.

Näyte:

  • EDTA-verinäyte
  • Lapsivesinäyte
  • BAL
  • Abortoitunut materiaali

Näytteen säilytys:

Jääkaappilämpötilassa 3 viikkoa.

Näytteen lähetys:

Lähetys kylmälähetyksenä.

Menetelmä:

PCR

Tekotiheys:

Ma-pe

Vastausaika:

5

Tulkinta:

Negatiivinen

Tekopaikka:

SYNLAB Weiden

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi