Listeria, viljely (2257, -ListVi)

Indikaatiot

Listerian osoittaminen.

HUOM: Listeria kasvaa hyvin normaalissa bakteeriviljelyssä, joten infektiofokuksesta otetusta viljelynäytteestä (esim. Pu-BaktVi, B -BaktVi, Li-BaktVi) sitä ei erikseen tarvitse pyytää.

Näyteastia

Sivelynäytteet: Bakteerikuljetusputki Amies Transystem M40,

Kudospalat: eSwab, Näytteenotto ja kuljetusputki

Näyte

Kudospala tai sivelynäyte

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC)

Näytteen kuljetus

Viileässä (2 – 14 oC)

Menetelmä

Viljely valikoivalle ja erottelevalle elatusaineelle sekä rikastusviljely.

Tutkimus on akkreditoitu.

Tulokset valmiina

5 työpäivässä

Tulkinta

Listeria monocytogenes on harvinainen vastasyntyneen infektion aiheuttaja ja sen löytyminen vastasyntyneeltä tai synnyttäjältä on huomionarvoista.

Listeria on yleinen ympäristöbakteeri ja sitä esiintyy vaihtelevasti myös ihmisen suolen floorassa. Siksi ulostelöydöksen kliinistä merkitystä on mahdoton arvioida.

Huomioitavaa

Tutkimus alihankitaan Viron kansanterveyslaitoksen (Terviseamet) laboratoriosta