Lupusantikoagulantti, plasmasta (3578 P -LupusAK)

Lyhenne

P -LupusAK     KL 3578

Alihankinta

 

Indikaatio:

Tukostaipumuksen ja toistuvien keskenmenojen selvittely. Selittämätön pitkä APTT.

Näyteastia

Natriumsitraattiplasmaputki, esim. 2 kpl 363047 Hyytymistutkimusputki 3.2 % Na-sitr %/ 1,8 ml

Erotteluputki, esim. 459001 Erotteluputki, kirkas

Näyte

2 ml 3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte otettava merkkiviivaan, jotta veren ja antikoagulantin suhde on oikea. Näyte sentrifugoidaan näytteenottolaboratoriossa, 15 min 2500 g. Plasma erotetaan muoviputkeen ja pakastetaan välittömästi.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy sentrifugoimattomana ja erottelemattomana noin 24 h huoneenlämmössä, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Näyte lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Fosfolipidiherkkä APTT, Russell viper venom test (RVVT). Hyytymisajan mittaaminen.

Vastausaika (arkipäivää)

7

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Seulontatutkimuksen tulos annetaan muodossa negatiivinen, raja-arvoinen tai positiivinen. Raja-arvoisille ja positiivisille tuloksille tehdään varmennustestit. Varmistustesteillä voidaan vähentää vääriä positiivisia LupusAK-löydöksiä, jotka voivat johtua lupusantikoagulantista riippumattomista tekijöistä, kuten esim. yksittäisen hyytymistekijän vajauksesta tai antikoagulanttihoidosta.

Tekopaikka

SYNLAB Stuttgart

Tiedustelut

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

 

Päivitetty 19.04.2021