Lyijy, verestä (2271 B – Pb)

Indikaatio

Lyijyaltistuksen selvittäminen.

Menetelmä

Induktiivisesti kytketty plasma – massaspektrometri (ICPMS)

Näyte

Hivenaineanalyysiin tarkoitettu hepariiniputki tai litium-hepariininäyte (3 ml).

Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. Kokoverinäytteet sekoitetaan hyvin näytteenotossa, niin että hepariini sekoittuu täysin veren kanssa. Hyytymät häiritsevät määritystä. Putki (1 putki) lähetetään sellaisenaan laboratorioon.

Säilytys ja lähetys

2-8 °C, 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.

Altistumattomien viiteraja:

0,09 µmol/l

Toimenpideraja:

1,4 µmol/l

Viive

Tulos valmiina noin 5 arkipäivässä.