Lyijy, virtsasta(2274 U -Pb)

Indikaatio

Lyijyaltistuksen selvittäminen.

Menetelmä

ICP-massaspektrometria

Näyte

Lisäaineeton vakuumivirtsaputki, 10 ml.

Huom. Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen.

Säilytys ja lähetys

2-8 °C, 7 päivää.Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä

Viitearvot

Altistumattomien viiteraja alle 0,008 µmol/l

Toimenpideraja: 0,10 µmol/l

Viive

Tulos valmiina noin 5 arkipäivässä.