Lysotsyymi, seerumi ja selkäydinneste (2289 S -LZM, 2287 Li-LZM)

Alihankintatutkimuksia, S -LZM on akkreditoitu alihankintalaboratorion laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatio:

S -LZM: Myelomonosyytti- ja monosyyttileukemian sekä sarkoidoosin diagnostiikka ja seuranta.

Li-LZM: Neurosarkoidoosin seulontadiagnostiikka ja meningiittien erotusdiagnostiikka.

Menetelmä:

S -LZM: Radiaalinen immunodiffuusio (RID)

Li-LZM: immunoturbidometrinen (TURB)

Näyte:

S –LZM: Seerumi, 1 mL

Li-LZM: likvori 0,5 mL

Säilytys ja lähetys:

Seerumi- ja likvorinäytteet: 2-8°C 2 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot:

Seerumi: 4,6-17,6 mg/l

Likvori: <1 mg/l

Tulkinta:

Lysotsyymi on myelooisen sarjan leukosyyttien tuottama entsyymi jota esiintyy myös munuaiskudoksessa. Lysotsyymi erittyy munuaisten kauttaa virtsaan josta osa reabrsoidaan tubulustasolla takaisin. Lysotryymipitoisuudet kohoavat granulomatoottisten tulehdusten yhteydessä. Lysotsyymin määrittämistä voidaan käyttää sarkoidoosin tunnistamiseen ja aktiivisuuden seurantaan. Suuria pitoisuuksia havaitaan myös Chronin tauissa sekä tuberkuloosissa. Munuaisten vajaatoiminta voi nostaa seerumin lysotsyymitasoja.

Viive:

Tulokset valmiina noin 7 arkipäivässä.