Makroprolaktiini (6083 S -PRLmakr)

Veressä prolaktiini esiintyy monessa eri muodossa:

  • Bioaktiivinen monomeeri molekyylimassaltaan 23kDa (little) 60-90% kokonaisprolaktiinista
  • Prolaktiini molekyylimassaltaan 40-60kDa (big) 15-30% kokonaisprolaktiinista
  • Prolaktiini molekyylimassaltaan >100kDa (big-big) 0-10% kokonaisprolaktiinista

Makroprolaktiini on molekyylimassaltaan suuri (big-big) prolaktiinin ja anti-PRL IgG:n (autovasta-aine) muodostama kompleksi. Tämä kompleksi on biologisesti inaktiivinen, mutta aiheuttaa prolaktiinimäärityksessä vääriä korkeita arvoja.

Makroprolaktiinia sisältävien koenäytteiden määrä on noin 8-20%. Makroprolaktiinifraktion määrän määrittämiseen käytetään näytteen saostamista polyetyleenglykolilla (PEG).

Indikaatiot:

Kaikki prolaktiinitulokset, jotka ovat >770 mlU/L, tulee makroprolaktinemian suhteen tarkastaa ennen kuin potilaalle määrätään jatkotutkimuksia tai -hoitoa.

Analyysimenetelmä:

PEG-saostaminen ja kemiluminesenssimenetelmä

Näyte:

1 ml seerumi.

Säilytys ja lähetys:

2-8°C 3 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Tulkinta:

  • Makrofraktion määrä >60% (prolaktiinin arvo PEG:llä saostamisen jälkeen <40% alkuarvosta) – koemateriaalissa on makroprolaktiinimolekyylejä
  • Makrofraktion määrä <40% (prolaktiinin arvo PEG:llä saostamisen jälkeen >60% alkuarvosta) – koemateriaalissa ei ole makroprolaktiinia
  • Makrofraktion määrä 40-60% – makroprolaktiinin olemassa olo on epäilyttävä

Mikäli prolaktiinin arvo saostamisen jälkeen ylittää ylemmän viitearvon rajan, voi potilaalla olla samanaikaisesi sekä makroprolaktinemia että todellinen hyperprolaktinemia. Koska koenäytteen PEG-käsittelyssä saostuu pois myös osa monomerisestä prolaktiinista, voivat ylemmän viitearvon lähellä olevat prolaktiiniarvo samoin viitata hyperprolaktinemiaan.

Viive:

Tulokset valmiina noin 5 arkipäivässä.