Melatoniini syljestä, (Sa-Melat 6267)

Indikaatiot

Unihäiriön selvittelyyn

Melatoniini on käpyrauhassolujen aivoissa tuottama hormoni, jonka luonnollinen eritys alkaa ennen nukkumaanmenoa hämärässä valaistuksessa (dim light melatonin onset, DLMO). Melatoniinipitoisuus veressä ja syljessä on korkeimmillaan noin klo 2 yöllä. Melatoniinin eritys estyy valon vaikutuksesta ja on päiväsaikaan vaikeasti osoitettavissa.

Näyteastia
Sylkinäyteputki.
Sylkinäytteenottovälineitä voi tilata SYNLABin kotisivujen kautta, tarviketilaukset.

Näyte
Sylkinäyte 2 ml

Näytteenotto tulisi tapahtua hämärässä valaistuksessa, koska valo estää melatoniinin eritystä.
Yksittäistä näytettä analysoitaessa suosituskeräysajankohta on klo 2 aamuyöstä. Keräysajankohta tulee lähettää pyynnön yhteydessä. Jos näytteitä kerätään useaan eri vuorokauden aikaan, tulee kullekin näytteelle tehdä oma pyyntönsä.

Näytettä otettaessa tulee huomioida seuraavaa:
– näytteen tulee olla sylkeä, ei esimerkiksi ysköstä
– sylkinäytteeseen ei saa sekoittua verta
– syljen eritystä lisääviä aineita ei saa käyttää näytteenoton yhteydessä

– 30 minuuttia ennen näytteen ottoa ei saa
o syödä eikä juoda mitään
o ottaa lääkkeitä
o käyttää vismuttia (Bi) sisältäviä tuotteita
o pestä hampaita eikä huuhdella suuta suuvedellä
o tupakoida
o pureskella purukumia

Näytettä otettaessa toimi seuraavasti:

1. Kerää sylki näyteputkeen pillin avulla. Näyteputki tulisi täyttää noin puoleen väliin saakka.
2. Sulje näyteputki huolellisesti
3. Liimaa näyteputkeen etiketti mihin on kirjoitettu selkeällä käsialalla
– Potilaan nimi
– Näytteenkeräyspäivämäärä ja -kellonaika

4. Lisätessäsi näyteputkeen muita tarroja (esimerkiksi näytetunnisteviivakoodi), huolehdi ettei näytteenkeräyspäivä- ja kellonaika peity näkyvistä (katso kuvan esimerkki):

 

Näytteen säilytys
6 vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 oC). Sylkinäytteen pakastuksessa tulee huomioida se, että näyte tulee sentrifugoida ennen pakastusta. Näyte voidaan säilyttää lyhyitä jaksoja 1-2 vrk huoneenlämmössä.

Näytteen kuljetus
Kuljetus viileässä tai huoneenlämmössä (2-25oC). Pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna.

Menetelmä
Entsyymi-immunomenetelmä (EIA)

Viitervot

≥16 vuotta noin klo 2 >10,00 pg/ml
≥16 vuotta noin klo 20 <5,00 pg/ml
≥16 vuotta noin klo 22 >10,00 pg/ml
≥16 vuotta noin klo 24 >10,00 pg/ml

 

Tulkinta
Poikkeava tulos osoittaa vuorokausirytmin häiriintymistä ja sillä voidaan ennakoida mahdollisen melatoniini- tai kirkasvalohoidon ajoitusta.

Tulokset valmiina
Vastaus valmiina 10-12 arkipäivässä.