Metyylihippuurihappo, virtsasta (3229 U -Methipp)

Indikaatiot

Ksyleeni altistetutkimus

Näyteastia

Virtsanäyteputki, ilman lisäaineita

Näyte

10 ml virtsaa. Näyte otetaan iltapäivällä/illalla, altistavan työvaiheen päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

Näytteen kuljetus

Näytteen kuljetus kylmälähetyksenä (2-8°C), pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna (-20°C).

Menetelmä

HPLC

Viitearvot

Tutkimuksessa mitataan seuraavat isomeerit:

o-Metyylihippuurihappo

m-Metyylihippuurihappo

p- Metyylihippuurihappo

Tuloksessa ilmoitetaan isomeerien summa.

 Tulokset valmiina

Vastaus valmiina 10 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon.