Metyylimalonaatti, seerumista (4147 S -MetMal)

Indikaatio

B-vitamiini puutostilan osoittamiseen.

Näyteastia

Seerumiputki, tuotenumero: 369032

Näyte

1 ml seerumia (minimi 300 µl), lipeemisyys häiritsee määritystä.

Näytteen säilytys

2-8°C 1 päivä, kuljetus viileässä pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C:ssa).

Näytteen kuljetus

Näytteen kuljetus viileässä (+2-+14°C), mikäli perillä vuorokauden sisällä näytteenotosta. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna -20°C:ssa.

Menetelmä

LC-MS/MS, akkreditoitu menetelmä

Viitearvot

Kaikki: <398 nmol/l (<47 µg/l)

Mikäli haluatte korjata jo määritettyjä tuloksia molaariseen yksikköön, voitte laskea ne seuraavalla yksikkömuunnoskertoimella: μg/l x 8,468 = nmol/l.

Vastaus valmis

Tutkimuksen tekotiheys 2 x viikossa, tulos valmiina 6 arkipäivässä.