Mycobacterium tuberculosis, erikoisviljely verestä (4438 B -TbEVi)

Indikaatio:                                    

Mykobakteerin aiheuttaman yleisinfektion epäily.

Menetelmä:                        

Viljely, joka tapahtuu mykobakteeriveriviljelypulloissa. Mikäli viljelyssä kasvaa haponkestäviä sauvoja vastataan tulos viipymättä. Lajimääritys tehdään nukleiinihappomionistusmenetelmällä.

Näyte:                                             

Näyte otetaan mykobakteeriveriviljelypulloon (Bactec Myco/F Lytic, BD). Mykobakteeriveriviljelypulloon otetaan aseptisesti 3 – 5 ml verta (tai 1 – 5 ml luuydinnäytettä). Pullot lähetetään huoneenlämpöisinä. Jos veriviljelypulloja ei ole käytettävissä, voidaan näytteet ottaa antikoagulanttia (mieluiten hepariini, ei EDTA) sisältäviin putkiin.

Säilytys ja lähetys:                     

Huoneenlämpöisenä, huolellisesti pakattuna

Viitearvot:                                    

Negatiivinen

Viive:                                              

5 viikkoa