Mycobacterium tuberculosis, värjäys ja viljely ysköksestä (8578, Ex-TbVrVi)

Indikaatiot

Keuhkotuberkuloosin tai atyyppisen mykobakteerin aiheuttaman keuhkoinfektion epäily.

HUOM: Tutkimuksen nimi viittaa historiallisista syistä vain M. tuberculosis –bakteeriin. Tutkimus löytää kuitenkin muutkin mykobakteerit.

Näyteastia

Kierrekannellinen, steriili purkki (50 ml)

Näyte

Potilas ohjataan antamaan näytteeksi alemmista hengitysteistä nousevaa aamuysköstä. Sylki ja nielulima eivät näytteeksi kelpaa. Positiivisen löydöksen varmistamiseksi kannattaa näytteitä pyrkiä saamaan kolmena peräkkäisenä aamuna.

Potilas antaa näytteen suoraan kuljetusastiaan, jonka kierrekansi hänen tulee sulkea tiiviisti. Näytteiden vastaanottajan tulee tarkistaa astioiden tiiveys!

Kukin näyte pakataan erikseen omaan muovipussiinsa, jossa mukana imukykyistä materiaalia. Näytetarra liimataan purkin kylkeen. Kuljetuksen aikana vuotaneita näytteitä ei tutkita tartuntavaaran takia, joten purkkien tiiveys tulee ennen pakkausta tarkistaa huolellisesti purkin kantta kiertämällä.

Näytteen säilytys

Näytteet on pyrittävä toimittamaan laboratorioon viivytyksettä. Jos tämä ei ole mahdollista, säilytetään näytepurkit jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC).

Näytteen kuljetus

Viileässä (2 – 14 oC)

Menetelmä

Värjäys: Näytteet tutkitaan mikroskopoimalla (akridiinioranssivärjäys), jolloin saadaan mahdollisimman pian arvio potilaan tartuttavuudesta. Värjäyspositiiviset näytteet tutkitaan nukleiinihappomonistuksella asianmukaisen hoidon pikaiseksi aloittamiseksi. Menetelmä tunnistaa M. tuberculosis-kompleksin ja sen mahdollisen rifampisiiniresistenssin. Värjäyspositiivinen, nukleiinihappomonistuksella tuberkuloosibakteerin suhteen negatiivinen näyte viittaa vahvasti atyyppiseen mykobakteeriin.

Viljely: Näytteet viljellään nestemäiseen elatusaineeseen ja kiinteälle mykobakteerielatusaineelle, joita inkuboidaan ad. 66 vrk.

Mykobakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritys ensisijaisesti geeniteknologisin menetelmin.

Tulokset valmiina

Värjäystulos vastataan 1 – 2 työpäivän kuluessa. Positiivinen tulos soitetaan.

M.tuberculosis kasvaa yleensä kahden viikon kuluessa.

Jos viljelyssä kasvaa haponkestäviä sauvoja, tehdään bakteerille alustava lajinmääritys ja ilmoitetaan löydös välittömästi.

Negatiivisen viljelytuloksen laboratorio vastaa 66 päivän kuluttua.

Tulkinta

Haponkestävien sauvojen näkyminen mikroskopiassa suoraan potilasnäytteestä tehdyssä akridiinioranssivärjäyksessä merkitsee, että näytteessä on jotain mykobakteerilajia.

Mycobacterium tuberculosis -löydös on aina merkitsevä. Atyyppisten mykobakteerien merkitys tulee ratkaista kliinisin perustein. Mikäli suoraan yskösnäytteestä tehty värjäys on positiivinen, on potilasta yleensä pidettävä tartuntavaarallisena. Mikrobilääkehoito voi johtaa väärään negatiiviseen viljelytulokseen.