Mycobacterium tuberculosis, viljely (2812, -TbVi)

Indikaatiot

Mycobacterium tuberculosis -bakteerin tai muun mykobakteerin aiheuttaman infektion epäily.

HUOM1: Epäiltäessä keuhkotuberkuloosia, on tutkimuspyyntö Ex-TbVrVi (8578) ,

HUOM2: Tutkimuksen nimi viittaa historiallisista syistä vain M. tuberculosis –bakteeriin. Tutkimus löytää kuitenkin muutkin mykobakteerit.

HUOM3: Edeltävä mikrobilääkehoito voi johtaa väärään negatiiviseen viljelytulokseen.

Näyteastia

eSwab, Näytteenotto ja kuljetusputki, regular

Näyte

Märkäeritettä imeytettynä nukkatikkuun. Kudospala eSwab-putken liemessä.

Näytteen säilytys

Näytteet on pyrittävä toimittamaan laboratorioon viivytyksettä. Jos tämä ei ole mahdollista, säilytetään näytepurkit jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC).

Näytteen kuljetus

Viileässä (2 – 14 oC)

Menetelmä

Näytteet viljellään nestemäiseen elatusaineeseen ja kiinteälle mykobakteerielatusaineelle, joita inkuboidaan ad. 66 vrk.

Mykobakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritys primaarilääkkeille ensisijaisesti geeniteknologisin menetelmin.

Tulokset valmiina

M. tuberculosis kasvaa yleensä kahden viikon kuluessa, muut mykobakteerit lajista riippuen joko nopeammin tai hitaammin.

Jos viljelyssä kasvaa haponkestäviä sauvoja, tehdään bakteerille alustava lajinmääritys ja ilmoitetaan löydös välittömästi.

Negatiivisen viljelytuloksen laboratorio vastaa 66 päivän kuluttua.

Tulkinta

Mycobacterium tuberculosis -löydös on aina merkitsevä. Atyyppisten mykobakteerien merkitys tulee ratkaista kliinisin perustein.