Mycobacterium tuberculosis, viljely virtsasta (184, U -TbVi)

Indikaatiot

Munuaistuberkuloosin epäily.

Näyteastia

Kierrekannellinen, tiivis, steriili purkki (50 ml)

Näyte

Näytettä tulisi saada vähintään 10 ml.

Potilas antaa näytteen suoraan kuljetusastiaan, jonka kierrekansi hänen tulee sulkea tiiviisti. Näytteiden vastaanottajan tulee tarkistaa astioiden tiiveys!

Pesua ei tarvita ja näyte voi yhtä hyvin olla alku- kuin keskivirtsaakin.

Näytetarra liimataan purkin kylkeen. Näytepurkki pakataan muovipussiin, jossa mukana imukykyistä materiaalia.  Kuljetuksen aikana vuotaneita näytteitä ei tutkita tartuntavaaran takia, joten purkin tiiveys tulee ennen pakkausta tarkistaa huolellisesti purkin kantta kiertämällä.

Näytteen säilytys

Näyte on pyrittävä toimittamaan laboratorioon viivytyksettä. Jos tämä ei ole mahdollista, säilytetään näytepurkki jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC).

Näytteen kuljetus

Viileässä (2 – 14 oC)

Menetelmä

Näyte viljellään nestemäiseen elatusaineeseen ja kiinteälle mykobakteerielatusaineelle, joita inkuboidaan ad. 66 vrk.

M. tuberculosis tunnistetaan ja sille tehdään herkkyysmääritys primaarilääkkeille ensisijaisesti geeniteknologisin menetelmin.

Tulokset valmiina

M. tuberculosis kasvaa yleensä kahden viikon kuluessa.

Negatiivisen viljelytuloksen laboratorio vastaa 66 päivän kuluttua.

Tulkinta

Mycobacterium tuberculosis -löydös on aina merkitsevä.