Neisseria gonorrhoeae, viljely (1506 -GcVi)

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio                              

Tippuriepäily. Mikäli näytettä ei saada viljelyyn vuorokauden kuluessa, suosittelemme viljelyn sijasta nukleiinihaponosoitustutkimusta (-GcNhO, KL 1723 / -CtGcNhO, KL 1738). Jos NhO-testin tulos on positiivinen, on suositeltavaa ottaa myös viljelynäyte antibioottiherkkyyksien selvittämiseksi ennen hoidon aloitusta. Resistenttien N. gonorrhoeae– kantojen yleistyttyä herkkyysmääritysten merkitys on korostunut.

Sukupuolitaudin aiheuttajana gonokokki on huomattavasti harvinaisempi kuin Chlamydia trachomatis.

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab, Amies M40)

Näyte

 1. Kohdunkaulan kanava
  Näytteenottotikkua pyöritetään kohdunkaulankanavassa. Näytetikku ei saa osua emättimen limakalvoon. Spekulan liukastimena saa käyttää ainoastaan vettä. Näytetikku työnnetään bakteerikuljetusputkeen.
  2. Virtsaputki
  Ennen näytteenottoa virtsaamisesta on täytynyt kulua vähintään 1 h, mieluummin useampia. Näyte otetaan pyörittämällä dacrontikkua noin senttimetrin syvyydessä virtsaputkessa. Näytetikku työnnetään bakteerikuljetusputkeen.
  3. Peräsuolen limakalvo
  Näyte otetaan sivelynä limakalvolta. Näytetikku työnnetään bakteerikuljetusputkeen.
  Mikäli dacrontikku kontaminoituu ulosteella, tulee näytteenotto uusia.
  4. Nielu

Näytteen säilytys

Näyte on saatava viljelyyn vuorokauden kuluessa näytteenotosta, mieluiten näytteenottopäivänä.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Viljely erikoiselatusaineelle, Neisseria gonorrhoeae -kantojen tunnistus ja herkkyysmääritys.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

2
Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen, positiivinen tulos aina merkitsevä löydös.

Virhelähteet

Liian pitkä aika näytteenotosta viljelyyn. Mikrobilääkitys. Näytteenotossa käytetyt desinfektio- tai liukastusaineet.

Tekopaikka

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi