Neisseria gonorrhoeae, viljely (1506 -GcVi)

Indikaatio:                                    

Tippuriepäily. Taudinaiheuttajan mikrobilääkeherkkyyden määrittäminen nukleiinihappomonistuksella positiiviseksi todetussa tapauksessa erityisesti silloin, kun tartunta on saata korkean mikrobilääkeresistenssin suhteen endeemisellä alueella. Hoitoresistentti infektio.

Menetelmä:                                 

Viljely

 Näyte:                                 

Märkäistä eritettä uretrasta ja/tai serviksistä, tarvittaessa myös rectumin limakalvolta tai nielusta steriilillä dacrontikulla kuljetusputkeen.

Hyvän näytteen saamiseksi uretranäytteen ottamiseen käytetään ohutvartista vanutikkua. Potilaan tulee olla virtsaamatta n. 2 h ennen uretranäytteen ottoa.

Gonokokki on ihmisen patogeenibakteereista huonoiten säilyvä ja kuolee näytteessä n. vuorokaudessa säilytysolosuhteista riippumatta. Siksi näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti.

Säilytys ja lähetys:                     

2 – 8 °C, 1 vrk.

Viitearvot:                                    

Negatiivinen

Viive:                                              

5 päivää